Wednesday, April 3, 2013

METODOLOGI BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi)


I.         PENDAHULUAN
Ø TKA-TPA atau TPQ adalah lembaga pendidikan yang berpijak pada filosofi “Taman” yaitu mengacu pada prinsip “rapi, indah dan menyenangkan.”
Ø Tujuan pendidikan diTKA-TPA adalah menyiapkan landasan rohani, emosi, dan tradisi pada anak sebagai generasi Qur’ani dengan materinya mencakup :
1.    Pengetahuan keagamaan (khususnya yang berhubungan dengan Al-Qur’an)
2.    Pengalaman keagamaan.
3.    Keyakinan keagamaan.
Ø Oleh karena itu metode BCM sebagai daya pikat yang didasarkan pada fitroh kejiwaan anak dengan pola pendekatan “happy learning” (keceriaan) sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran di TKA-TPA 
II.      BERMAIN
Ø Permainan adalah dunia anak yang sejati.
Ø Merupakan kegiatan santai, menyenangkan tanpa beban yang menghasilkan sesuatu.
Ø Fungsi permnainan :
1.    Membangun kreatifitas anak
2.    Sarana mengenal lingkungan
3.    Sarana pendidikan emosi
4.    Sebagai hiburan dan selingan dari kejenuhan
5.    Belajar bekerjasama dengan orang lain
6.    Sebagai media penyampaian pesan.
III.   CERITA

 “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur’an ini kepadamu.”
(QS. Yusuf: 3)


“Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.”  (QS. Al-A’raf: 176)

Mengingat begitu besarnya perhatian Allah pada metode bercerita ini tentu wajar jika terbersit pertanyaan di hati kita, mengapa metode bercerita ini efektif sekali? Jawabannya adalah :
1.    Cerita umumnya lebih berkesan daripada nasehat murni, sehingga pada kebanyakan hal, cerita yang kita dengar di masa kanak-kanak dulu masih bisa kita ingat dengan utuh berpuluh-puluh tahun.
2.    Melalui cerita, manusia diajarkan untuk mengambil hikmah tanpa merasa digurui. Harus diakui seringkali hati kita tidak merasa nyaman bila harus dikhutbahi dengan segerobak nasehat yang berkepanjangan.
A.  Fungsi cerita
1.    Sarana  kontak batin antara unstadz-ustadzah dengan santri.
2.    Pendidikan imajinasi/ fantasi.
3.    Pendidikan emosi (perasaan)
4.    Media penyampaian pesan/ nilai-nilai agama.
5.    Membantu proses identifikasi diri/ perbuatan.
6.    Memperkaya pengalaman bathin.
7.    Hiburan/ penyegaran & penarik perhatian.
B.  Tehnik Penyajian
1.    Total
2.    Satukan perhatian anak.
3.    Visualisasi gerak/ peragaan (acting)
4.    Ekspresif
5.    Ilustrasi suara, suara lazim & tak lazim :
a.    Suara asli
b.    Suara besar dan suara kecil
c.    Suara hewan
d.   Suara kendaraan, dll
6.    Media atau alat peraga
7.    Humor


IV.   MENYANYI
A.  Fungsi Menyanyi
1.    Pendidikan Emosi
Nyanyian atau lagu biasanya telah diciptakan dengan membawa satu jiwa emosi tertentu.  Misalnya lagu gembira, penuh semangat, lagu sedih, lagu pujian, lagu lembut, haru, dsb. Lagu-lagu dengan emosi ini besar pengaruhnya pada anak-anak terutama dalam membentuk kepekaan mereka.
2.    Pendidikan Motorik
Lagu dan nyanyian memang mempunyai efek lain yaitu menggerakkan tubuh. Setiap lagu tidak akan terlepas dari ketukan, sehingga merangsang tubuh untuk  mengikuti sesuai dengan ketukan-ketukan lagu. Ini semua sangat bermanfaat bagi anak terutama dalam perkembangan kemampuan motorik.
B.  Memilih lagu yang TEPAT untuk anak
Meneliti syair dan tema lagu
Lagu diajarkan di lembaga pendidikan Islam haruslah mendukung tercapainya tujuan pendidikan.Ustadz/ah harus pandai memilih lagu-lagu yang Islami. Setidaknya tidak bertentangan dengan nilai Islam, maka dalam memilih lagu ustadz/ah harus meneliti syair dan temanya.  
V.      PENUTUP
Ø Pengembangan kretivitas bagi para ustadz/ah mutlak diperlukan.
Ø BCM sebagai suatu metode pengajaran di TKA-TPA terbukti mampu mengembangkan daya nalar & kreativitas santri.
Ø Materi TKA-TPA akan lebih bernilai apabila diramu dan dikemas dalam paket yang digandrungi santri, sehingga tanpa banyak keluar energi santri menyerap banyak materi.

MACAM-MACAM TEPUK
v Tepuk Ikrar
1.    Tepuk Tenang
xx Bila aku xx sedang ngaji xx maka aku xx harus tenang 1 2 3 4
2.    Tepuk Anak Sholeh
xx aku xx anak sholeh xx rajin sholat xx rajin ngaji xx orangtua xx dihormati xx cinta Islam xx sampai mati xx laa ilaha illallah muhammadarrosulullah. Islam... Islam... Islam...  Yes!!!
v Tepuk Tanya Jawab
1.    xx nabimu xx Muhammad xx Ayahnya xx Abdullah xx Ibunya xx Aminah xx Pamannya xx Abu Thalib xx Kakeknya xx Abu Muthalib xx Istrinya xx Khodijah xx Putrinya xx Fatimah xx Lahirnya xx di Mekah xx harinya xx hari senin xx tanggalnya xx dua belas xx bulannya xx rabi’ul awal xx tahunnya xx tahun gajah xx wafatnya xx di Madinah.
2.    Tepuk Malaikat
xx kirim wahyu xx Jibril xx bagi rizki xx Mikail xx catat amal xx Roqib Atid xx amal baik xx Roqib xx amal buruk xx Atid xx trompet kiamat xx Isrofil xx cabut nyawa xx Izroil xx tanya kubur xx Munkar Nakir xx jaga syurga xx Ridwan xx jaga neraka xx Malik.
3.    Tepuk Al-Qur’an
xx kitabmu xx Al-Qur’an xx surat kesatu xx A-l-Fatihah xx kedua xx Al-Baqoroh xx ketiga xx Ali Imron xx keempat xx An-Nisa xx kelima xx Al-Maidah xx keenam xx Al-An’am xx ketujuh xx Al-A’raf xx kedelapan xx Al-Anfal xx kesembilan xx At-Taubah xx tidak pakai xx Basmallah. 
v Tepuk Gabungan
1.    Tepuk Istiqomah
xx aku xx anak Islam xx slalu bangga xx dengan Islam xx istiqomah xx dalam Islam xx jadi mentri xx tetap Islam xx jadi mantri xx tetap Islam xx tukang becak xx tetap Islam xx sampai mati xx tetap Islam, Islam.. Islam... Yuk..
2.    Tepuk masuk syurga
xx bila kita xx ingin syurga xx berimanlah xx beramalah xx berakhlak xx karimah xx yang bandel xx no way xx yang durhaka xx no way xx yang tak ngaji xx no way xx dengan ngaji xx okey
v Tepuk dengan Lagu
1.    Kalau kau suka ngaji tepuk tangan xx kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan, kalau kau suka ngaji tepuk tangan xx
2.    Siapa nama Tuhanmu yang Esa (Allah) xx Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai pada santri yang rajin mengaji xx
3.    Mau kah kau jadi anak yang taat (mau), hormati orangtua, jaga ustadz-ustadzah, sayang kawan dan suka memaafkan xx
4.    Sanggupkah kau jadi anak yang sholeh (sanggup) belajar dan mengaji, baca Al-Qur’an suci, tegakkan sholat yang lima kali xx 
v Lagu Gubahan
1.    Tuhan saya Allah
Lagu : Topi saya bundar
Allah Tuhan saya, Allah Tuhan kita
Kalau bukan Allah, bukan Tuhan kita.
Tuhan saya Esa, Esa Tuhan kita
Kalau tidak Esa, bukan Tuhan kita
2.    Jalan Masuk Syurga
Lagu : satu-satu
Satu-satu aku cinta Allah
Dua-dua cinta Rasulullah
Tiga-tiga cinta Ibu Bapak
Satu, dua, tiga, jalan masuk syurga.
3.    Kalimat Thayibah
Lagu : baju baru
Melihat yang indah, Subhanallah
Mendapat nikmat, Alhamdulillah
Kaki tersandung, Innalillah
Kalau bersalah, Astaghfirullah
Mau makan baca bismillah
Selesai makan baca hamdallah
Mau tidur bacalah doa
Bangun tidur bacalah doa
4.    Seragam TK Al-Qur’an
Lagu : dua mata saya
Lihat seragam kami
Di TK Al-Qur’an
Berbusana muslim
Rapi  menyenangkan
Yang putra berpeci
Yang putri berjilbab
Baju celana panjang
Aurat tak kelihatan

dikutip dari hasil pelatihan ustadz/ah di Palangka Raya

Reaksi:
Emoticon Ini Tidak Untuk Komentar Lewat Facebook.Copas Kode Pada Komentar Mu....
:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i:
:j: :k: :l: :m: :n: :o: :p: :q: :r:
:s: :t: :u: :v: :w: :x: :y: :z: :ab:
Previous Post Next Post Home
Comments
1 Comments

1 comment:

Mohon maaf apabila terdapat komentar yang sesuai kriteria di bawah ini akan dihapus, demi kenyamanan bersama

1. Komentar berbau pornografi, sara, dan menyinggung.
2. Mencantumkan link hidup.
3. Mengandung SPAM.
4. Mempromosikan Iklan.

Terima kasih atas perhatiannya.